Priser / Torsdag i Søften
Priser 2020
Sæson (16/1 - 26/3) - Søften Forsamlingshus
 
Sæsonen løber over 10 undervisningsgange med opstart d.16. januar.
 
Beløbet betales inden udgangen af januar, og kan ikke deles op i rater.
 
Går en elev i forvejen på et af Danseskolens hold om onsdagen, kan eleven opnå 50 % rabat på sæsonprisen på max 1 hold om torsdagen.

Der gives ingen yderligere rabatter, selv hvis en elev deltager på flere hold om torsdagen.
 
Bemærk venligst at rabatter ikke kan kombineres, og ligeledes at der ikke gives familierabat på hold i Søften torsdag!
 
 Prisliste 2020
  
Sæsonpris, elev* 600,-
10 undervisningsgange 
*Prisen er inklusiv Åbent Hus arrangementet d. 9/1 2020    
 
 
Betaling
 
Betaling kan ske på Danseskolen (kontant og mobilepay) eller ved bankoverførsel.
 
Ved bankoverførsel overføres pengene til:
Regnr: 2264 Kontonr: 6888982599
 
Ved betaling med Mobilepay, skal betalingen foregå på Danseskolen. 
 
Betalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde efter aftale med Danseskolen Line Falch.
Line Falch Jensen | CVR: 35596585  | Tlf.: 51889707 | linefalch.dans@hotmail.com